2019-07-07

אברה מנגיסטו .. נעדר ונשכח

מפקד בגדודי אל-קסאם: ממשלת הכיבוש לא דרשה באמצעות מתווכים כלשהם לפתוח את התיק של הנעדר אברהם מנגיסטו במסגרת סוגיית שבויי האויב מאז היעלמותו، גם הוא לא נכלל במשא ומתן בכלל.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2020